Elke DTP-software voor juiste drukbestanden

Baillien & Maris denkt mee met u en profileert zich graag als meerwaardepartner. Want de 'prepress' bekleedt een strategische plaats in het drukproces en fungeert als link tussen klant en drukkerij.

Uw input, uw bestanden, uw kleurcoderingen, uw letterfonts, uw resoluties en formaten... kortom alles wordt voor u gecontroleerd vooraleer u een drukproef ontvangt.

Hierna zal een gesofisticeerd Computer-To-Plate-systeem de drukvorm belichten en zal automatisch de inktgeving aangestuurd worden.

Hoe drukklare bestanden aanleveren?

U kan uw bestanden opmaken zowel op pc als op Mac. Aanlevering van uw bestanden dient bij voorkeur te gebeuren in PDF-formaat waarbij beelden minstens 300 dpi op 175 lpi dienen te zijn. Kleuren steeds in CMYK en 3 mm afloop is noodzakelijk.

Beschikbare software:

  • Photoshop CS5
  • Illustrator CS5
  • InDesign CS5
  • Adobe Acrobat Pro

Aanlevering kan via usb / e-mail / WeTransfer / ftp / cd of dvd ...

Alle info bij onze medewerkers van de prepress via prepress@baillien-maris.be of tel. 0032 (0) 11 22 19 64.